Dagindeling

Een middag op onze SportBSO ziet er als volgt uit:
Dagritme:

14.00-14.30 Kinderen worden opgehaald of komen zelf naar de SportBSO.
14.30-14.45 Fruit eten en drinken
14.45-15.30 1e spel/sport in de gymzaal, spelletjes, kleuren, knutselen, lezen, huiswerk maken.
15.30-15.45 Fruit eten en drinken
15.45-16.30 2e spel/sportmoment in de gymzaal
16.30-16.45 Koekje eten en drinken
16.45-18.15 Verder gaan met de activiteiten, een andere activiteit beginnen of vrij spelen tot de kinderen worden opgehaald.

Kinderen kunnen op elk moment van de dag door de ouders worden opgehaald.

Wat bieden wij ouders?
  • Professionele opvang.
  • Een wederzijdse open en respectvolle communicatie over het welbevinden van het kind.
  • Actief luisteren naar individuele wensen en behoeften en kijken naar mogelijkheden binnen bestaande kaders.
  • Een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wij willen u als ouder laten zien hoe wij werken en samen met u beide opvoedingsmilieus (thuis en op de opvang) op elkaar afstemmen en een doorgaande lijn creëren.

Van ouders verwachten wij dat zij:
  • Actief deelnemen aan de contacten over het kind met de groepsleiding.
  • Open zijn over de thuissituatie en de ontwikkeling van het kind.
  • Bereikbaar zijn in geval van calamiteiten of ziekte.
/